Sport Center

Sport Center / Karlova Ves - Dúbravka, Bratislava

Riešené územie sa nachádza pri komunikácií Karloveská, medzi sídliskami Karlová Ves a Dúbravka v Bratislave. V blízkom okolí sa nachádzajú kúpalisko Rosnička a areál slovenského inštitútu mládeže – Iuventa. V súčasnosti sa v tejto časti nachádza hustý nepriechodný porast. Fakt, že sa územie nachádza mimo obytnej zóny, ale zároveň v pomerne krátkej vzdialenosti, robí túto časť Bratislavy vhodnou na umiestnenie rôznorodej športovej aktivity.

Veľkosť a tvar športovej haly vychádza z proporčných rozmerov hádzanárskeho ihriska, ktoré zaberá najväčšiu časť objektu. Hala je jednoducho tvarovaná do hranola, exteriér je ozvláštnený predsadenou fasádou s farebným efektom. Fasáda je vytvorená z trojuholníkových segmentov, ktoré sú z dvoch strán potlačené farebným dizajnom. Segmenty fasády sú usporiadané tak, že pri prejazde po priľahlej komunikácií sa zdá, že sa fasáda mení. Časť východnej fasády som využil na vytvorenie horolezeckej steny. Súčasné exteriérové ihriská a cyklokrosová dráha sú sprístupnené schodiskom, ale aj rampou pre imobilných. V hale sa okrem hlavnej telocvične nachádzajú dva squashové kurty, štúdio pre rôzne menšie športové aktivity, fitness centrum, kaviareň a pri hlavnom vstupe galéria športu. Hala sa zarezáva do svahu a umožňuje tak jednoduchý prístup na strechu, kde sa nachádzajú tri tenisové a jedno multifunkčné ihrisko.